Program

Od rodičů vím, že nemají v mnoha případech přehled o tom, co má dítě v jednotlivých stádiích věku znát a umět. Habibi – Předškolka pro rodiče a děti má pomoci s výchovou k dovednostem, základním pravidlům a sociálním vztahům dětí před vstupem do mateřských škol. Kurzy budou zaměřeny na oblasti, které jsou pro daný věk dítěte důležité:

  1. Rozvoj poznání – vnímání, poznávání, porozumění, řeč, sebeobsluha, tělo,..
  2. Matematické představy– prostorové vnímání, více méně, stejné, první, tvary, …
  3. Literární činnost – říkadla, básničky, pohádky, dramatizace, improvizace,…
  4. Hudební činnostsprávné dýchání, písničky, rytmizace, tanečky,…
  5. Výtvarná činnost– poznávání barev, pastelky, tempery, práce se štětcem,...
  6. Pracovní činnost - práce s papírem, lepidlem, nůžkami, přírodninami, …
  7. Pohyb  - nejdůležitější aktivita dítěte k jeho rozvoji, provází všechny činnosti

DOPOLEDNÍ

rozkliknout

ODPOLEDNÍ

rozkliknout


„Chce-li být člověk přirozený a svobodný, musí vidět vlastníma očima, cítit svým srdcem a řídit se vlastním rozumem.“

l1ogo[1].jpg

Kontakty:

Jaromírova 158/54
128 00 Praha 2 - Nusle
tel.776 593 164
e-mail:habibi-deti@email.cz

Nakladatelství

www.krigl.cz

STRADEA - Strašnická dětská agentura

Pod strašnickou vinicí 15, Praha 10, 100 00