Program

Individuální Základní Vzdělávání

Domácí vyučování pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Výuka probíhá po celý školní rok, každý den od 8,30 h. do 12,30 h., v prostorách Jaromírova 158/54, Nusle.

Výuka je založena na individuálním přístupu - 1 dítě - 1 vyučující /M, ČJ, ANG/. Některé předměty probíhají podle schopností dítěte v malé skupince /VV, PV, HV, TV, PRV/. Učivo odpovídá požadavkům školy, kam dítě chodí 1x za pololetí skládat zkoušky.

Svačinu a oběd si děti nosí z domova. 

Naše zařízení svou činností odpovídá rodičům dítěte.

 

Miniškolka BABI HABIBI 

Děti od 2- 3/4/ let než nastoupí do klasické školky. Skupina 6 dětí.

Úterý a Středy od 8,00 - do 12,00 hodin. Možnost využití jednoho dne nebo obou. Možnost náhrad.

Příchod: 8,00 - 8,30 hodin  Odchod: 11,30 - 12,00 hodin

Náplň: Adaptace, socializace, hry pro daný věk, dovednosti všech činností dle věkové kategorie - 

 • Rozvoj poznání – vnímání, poznávání, porozumění, řeč, sebeobsluha, tělo,..
 • Matematické představy– prostorové vnímání, více méně, stejné, první, tvary, …
 • Literární činnost – říkadla, básničky, pohádky, dramatizace, improvizace,…
 • Hudební činnostsprávné dýchání, písničky, rytmizace, tanečky,…
 • Výtvarná činnost– poznávání barev, pastelky, tempery, práce se štětcem,...
 • Pracovní činnost - práce s papírem, lepidlem, nůžkami, přírodninami, …
 • Pohyb  - nejdůležitější aktivita dítěte k jeho rozvoji, provází všechny činnosti

Svačinku si děti nosí vlastní - od maminky. Ve školce je vždy ovoce i zelenina pro děti připravena.

Na oběd chodí děti domů. Pitný režim zajišťuje školka - voda, biošťávy, dětský čaj.

Kurzy Předškolka

Od rodičů vím, že nemají v mnoha případech přehled o tom, co má dítě v jednotlivých stádiích věku znát a umět. Habibi – Předškolka pro rodiče a děti má pomoci s výchovou k dovednostem, základním pravidlům a sociálním vztahům dětí před vstupem do mateřských škol. Kurzy budou zaměřeny na oblasti, které jsou pro daný věk dítěte důležité:

 1. Rozvoj poznání – vnímání, poznávání, porozumění, řeč, sebeobsluha, tělo,..
 2. Matematické představy– prostorové vnímání, více méně, stejné, první, tvary, …
 3. Literární činnost – říkadla, básničky, pohádky, dramatizace, improvizace,…
 4. Hudební činnostsprávné dýchání, písničky, rytmizace, tanečky,…
 5. Výtvarná činnost– poznávání barev, pastelky, tempery, práce se štětcem,...
 6. Pracovní činnost - práce s papírem, lepidlem, nůžkami, přírodninami, …
 7. Pohyb  - nejdůležitější aktivita dítěte k jeho rozvoji, provází všechny činnosti

DOPOLEDNÍ

rozkliknout

ODPOLEDNÍ

rozkliknout


„Chce-li být člověk přirozený a svobodný, musí vidět vlastníma očima, cítit svým srdcem a řídit se vlastním rozumem.“

l1ogo[1].jpg

Kontakty:

Jaromírova 158/54
128 00 Praha 2 - Nusle
tel.776 593 164
e-mail:habibi-deti@email.cz

Nakladatelství

www.krigl.cz

STRADEA - Strašnická dětská agentura

Pod strašnickou vinicí 15, Praha 10, 100 00