Dopolední

IZV

Domácí vyučování pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Výuka probíhá po celý školní rok, každý den od 8,30 h. do 12,30 h., v prostorách Jaromírova 158/54, Nusle.

Výuka je založena na individuálním přístupu - 1 dítě - 1 vyučující /M, ČJ, ANG/. Některé předměty probíhají podle schopností dítěte v malé skupince /VV, PV, HV, TV, PRV/. Učivo odpovídá požadavkům školy, kam dítě chodí 1x za pololetí skládat zkoušky.

Svačinu a oběd si děti nosí z domova. 

Naše zařízení svou činností odpovídá rodičům dítěte.

 

l1ogo[1].jpg

Kontakty:

Jaromírova 158/54
128 00 Praha 2 - Nusle
tel.776 593 164
e-mail:habibi-deti@email.cz

Nakladatelství

www.krigl.cz

STRADEA - Strašnická dětská agentura

Pod strašnickou vinicí 15, Praha 10, 100 00