Dopolední

Miniškolka

Úterý a středa. Možnost jeden nebo oba dny. Nebo občasné využití služeb.

Příchod od 8,00 - 8,30 hodin Odchod 11,30 - 12,00 hodin.

Program i s pobytem venku, svačinka /od maminky/. Kvalifikovaný pedagog. Při delším onemocnění možnost náhrad.

 

Předškolka

Na lekce je možné docházet od 9:00 hodin do 10:00 hodin nebo od 10:30 hodin do 11: 30 hodin

Tříměsíční kurzy probíhají v následujících obdobích:

Při pozdějším nástupu do kurzu je cena ponížena o již proběhnuté lekce.

září – prosinec

leden – březen

duben – červen

Kategorie:

Pondělí – KRTEČCI (1,5 rok – 2 roky)

 

Jednotlivé lekce jsou vždy zaměřeny na činnosti, které dítě rozvíjí a rodič poznává různé metody v praxi s ohledem na věk a individualitu dítěte (rozvoj poznání, matematické představy, výtvarná činnost, pracovní činnost, literární činnost, hudební činnost). 

Každá lekce obsahuje vždy pohybovou část, která provází všechny činnosti. Pohyb je pro děti nejdůležitější v jejich vývoji.

Čtvrtek – BROUČCI + KRTEČCI (1,5 rok – 2 roky)

Základem těchto lekcí je výchovně vzdělávací program pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami – opožděný psychomotorický vývoj, poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti se zaměřením na logopedickou a pohybovou činnost. Spolupracujeme s rodiči na rozvoji schopností dítěte tak, aby se mohlo cítit v okolním světě jisté, spokojené a samostatné.

V rámci lekcí budou zařazovány tyto aktivity:

-    samostatné hraní

-    individuální program dle schopností dítěte

-    společný program dle daného tématu vzdělávacího programu

-    individuální poradenská činnost dle potřeb rodičů

-    návštěva divadelních představení dle dohody s rodiči

Veškeré didaktické pomůcky, hračky, výtvarné a pracovní potřeby k dispozici. Navíc, možnost zapůjčení pomůcek domů.

l1ogo[1].jpg

Kontakty:

Jaromírova 158/54
128 00 Praha 2 - Nusle
tel.776 593 164
e-mail:habibi-deti@email.cz

Nakladatelství

www.krigl.cz

STRADEA - Strašnická dětská agentura

Pod strašnickou vinicí 15, Praha 10, 100 00