Naším cílem je pomoci rodičům užívat si vlastní dítě s radostí. 

Miniškolka "BABI HABIBI"

Určena pro děti od 2- 3/4/ let než nastoupí do klasické školky.

Úterý a Středy od 8,00 - do 12,00 hodin. Kvalifikovaní pedagogové.

Cílem je: SPOKOJENÝ RODIČ = SPOKOJENÉ DÍTĚ = SPOKOJENÁ RODINA

 1. chvilkové odpoutání od rodiče = samostatnost

 2.postupná socializace dítěte

 3. rozvoj všestranných dovedností v dané věkové kategorii

 4. rodič si může zařídit co potřebuje

 5.rodič má čas pro sebe

 Kurzy Předškolka pro rodiče a děti„HABIBI - DĚTI A MY“

Nejdůležitější roli v rozvoji dítěte hraje výchova a odpovídající individuální péče. Rodiče se u nás mohou dozvědět, jak s dítětem pracovat a dále ho rozvíjet.

Formou kurzů se rodiče a děti učí dovednostem, které odpovídají věku dítěte(jemná a hrubá motorika, sebeobsluha, základy hygieny literární činnost, hudební činnost, rozvoj poznání, porozumění, základy matematických představ, pracovní a výtvarná činnost, pohybové dovednosti, řečové schopnosti). Veškeré nové dovednosti jsou získávány hrou a motivací.  DÍTĚ SE UČÍ MÍT VLASTNÍ NÁZOR.

Dochází k nám rodiče s dětmi ve věku přibližně od roku a půl do čtyř let. Kapacita kurzů je omezena počtem pěti dětí. Vyhrazenou lekci máme i pro rodiče a děti se speciálně-vzdělávacími potřebami.

 

 Poradenské centrum péče o dítě - "4C"

Rodičům poskytujeme dále poradenskou činnost (spolupráce s psychologem).

Tato činnost je otevřená i rodičům, jejichž děti naše kurzy nenavštěvují. 

Proč zrovna "Habibi"? I pro nemluvící dítě lehký výraz. Slovem Habibi se ve svahilštině oslovují všechny děti. Znamená to miláčci nebo zlatíčka.

"Výchova není složitá. Výchova je příklad a láska, nic víc. Pak budeme mít doma HABIBI."

l1ogo[1].jpg

Kontakty:

Jaromírova 158/54
128 00 Praha 2 - Nusle
tel.776 593 164
e-mail:habibi-deti@email.cz

Nakladatelství

www.krigl.cz

STRADEA - Strašnická dětská agentura

Pod strašnickou vinicí 15, Praha 10, 100 00