Naším cílem je pomoci rodičům užívat si vlastní dítě s radostí. 

Základní škola - domácí individuální vzdělávání

Určeno pro děti 1. stupně základního vzdělávání. 

Po dohodě s rodiči vzděláváme děti v našem zařízení. Připravujeme děti s cílem, aby se mohly co nejdříve zařadit do běžného školního vzdělávání. Naše zařízení svou činností odpovídá rodičům dítěte.

Pracujeme na základě posilování Kognitivních /poznávacích/funkcí. Jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. K funkcím exekutivním patří schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování.
Kognitivní systém je ucelenou strukturou, jednotlivé funkce na sebe navazují, jsou vzájemně propojeny a jedna bez druhé nemohou samostatně fungovat.
Kognitivní funkce, které jsou uloženy v lidském mozku, je třeba trénovat, stejně jako svaly lidského těla.

Škola probíhá celý týden od 8,00 hodin do 12,30 hodin. Vzdělávací program určuje škola, kam dítě chodí skládat půlroční zkoušky.

CÍL: Dítě se těší do školy - Dítě touží dozvídat se nové věci - Dítě se umí zařadit do běžného kolektivu - Dítě je v pohodě 

IMG_20200827_145410.jpg 

Miniškolka "BABI HABIBI"

Určena pro děti od 2- 3/4/ let než nastoupí do klasické školky.

Úterý a Středy od 8,00 - do 12,00 hodin. Kvalifikovaní pedagogové.

Cílem je: SPOKOJENÝ RODIČ = SPOKOJENÉ DÍTĚ = SPOKOJENÁ RODINA

 1. chvilkové odpoutání od rodiče = samostatnost

 2.postupná socializace dítěte

 3. rozvoj všestranných dovedností v dané věkové kategorii

 4. rodič si může zařídit co potřebuje

 5.rodič má čas pro sebe

 Kurzy Předškolka pro rodiče a děti„HABIBI - DĚTI A MY“

Nejdůležitější roli v rozvoji dítěte hraje výchova a odpovídající individuální péče. Rodiče se u nás mohou dozvědět, jak s dítětem pracovat a dále ho rozvíjet.

Formou kurzů se rodiče a děti učí dovednostem, které odpovídají věku dítěte(jemná a hrubá motorika, sebeobsluha, základy hygieny literární činnost, hudební činnost, rozvoj poznání, porozumění, základy matematických představ, pracovní a výtvarná činnost, pohybové dovednosti, řečové schopnosti). Veškeré nové dovednosti jsou získávány hrou a motivací.  DÍTĚ SE UČÍ MÍT VLASTNÍ NÁZOR.

Dochází k nám rodiče s dětmi ve věku přibližně od roku a půl do čtyř let. Kapacita kurzů je omezena počtem pěti dětí. Vyhrazenou lekci máme i pro rodiče a děti se speciálně-vzdělávacími potřebami.

 

 Poradenské centrum péče o dítě - "4C"

Rodičům poskytujeme dále poradenskou činnost (spolupráce s psychologem).

Tato činnost je otevřená i rodičům, jejichž děti naše kurzy nenavštěvují. 

Proč zrovna "Habibi"? I pro nemluvící dítě lehký výraz. Slovem Habibi se ve svahilštině oslovují všechny děti. Znamená to miláčci nebo zlatíčka.

"Výchova není složitá. Výchova je příklad a láska, nic víc. Pak budeme mít doma HABIBI."

l1ogo[1].jpg

Kontakty:

Jaromírova 158/54
128 00 Praha 2 - Nusle
tel.776 593 164
e-mail:habibi-deti@email.cz

Nakladatelství

www.krigl.cz

STRADEA - Strašnická dětská agentura

Pod strašnickou vinicí 15, Praha 10, 100 00