Naším cílem je pomoci rodičům užívat si vlastní dítě s radostí. 

Základní škola - domácí individuální vzdělávání

Určeno pro děti  se specifickými vzdělávacími potřebami 1. stupně základní školy. 

Po dohodě s rodiči vzděláváme děti v našem zařízení. Připravujeme děti s cílem, aby se mohly co nejdříve zařadit do běžného školního vzdělávání. Naše zařízení svou činností odpovídá rodičům dítěte.

Pracujeme na základě posilování Kognitivních /poznávacích/funkcí. Jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. K funkcím exekutivním patří schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování.
Kognitivní systém je ucelenou strukturou, jednotlivé funkce na sebe navazují, jsou vzájemně propojeny a jedna bez druhé nemohou samostatně fungovat.
Kognitivní funkce, které jsou uloženy v lidském mozku, je třeba trénovat, stejně jako svaly lidského těla.

Škola probíhá celý týden od 8,00 hodin do 13,00 hodin, možnost družiny do 15,00 hod. Vzdělávací program určuje škola, kam dítě chodí skládat půlroční zkoušky.

CÍL: Dítě se těší do školy - Dítě touží dozvídat se nové věci - Dítě se umí zařadit do běžného kolektivu - Dítě je v pohodě 

 

 Pohybová cvičení - EMIL  -  Exceed My Individual Limits

Toto cvičení je určeno především pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřujeme se především na rozvoj hrubé motoriky a podpory rozvoje celkových všestranných pohybových dovedností. To jsou atletika, gymnastika, míčové hry, postřeh, rovnovážná cvičení, posilování a v neposlední řadě i podpora vnímání kolektivních her. 

Navazujeme na naši dlouholetou praxi v oboru rozvoje tělesné všestrannosti dětí a zkušeností ze vzdělávacího procesu v našem zařízení. Pohybová zdatnost pomáhá dětem v mentálním vývoji a překonávání jejich absence sociálních vztahů.

Cvičení probíhá v tělocvičně základní školy na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 2 každou středu od 15,45 do 16,50 hod.

S sebou: sportovní oblečení vhodné do tělocvičny a dobrá nálada.

Proč EMIL? Exceed My Individual Limits / překonat mé osobní hranice/. Navíc, Emil je mužské křestní jméno latinského původu, pochází ze jména patricijského rodu Aemiliů. Vykládá se jako "soupeřící, soutěžící, horlivý, pracovitý". Mimo jiné: EMIL Zátopek.

 

  Poradenské centrum péče o dítě - "4C"

Rodičům poskytujeme dále poradenskou činnost (spolupráce s psychologem).

Tato činnost je otevřená i rodičům, jejichž děti naše kurzy nenavštěvují. 

Proč zrovna "Habibi"? I pro nemluvící dítě lehký výraz. Slovem Habibi se ve svahilštině oslovují všechny děti. Znamená to miláčci nebo zlatíčka.

"Výchova není složitá. Výchova je příklad a láska, nic víc. Pak budeme mít doma HABIBI."

l1ogo[1].jpg

Kontakty:

Jaromírova 158/54
128 00 Praha 2 - Nusle
tel.776 593 164
e-mail:habibi-deti@email.cz

Nakladatelství

www.krigl.cz

STRADEA - Strašnická dětská agentura

Pod strašnickou vinicí 15, Praha 10, 100 00