Předškolka pro rodiče a děti

„HABIBI - DĚTI A MY“

a Poradenské centrum péče o dítě - 4C

 

Naším cílem je pomoci rodičům užívat si vlastní dítě s radostí. Osobnost dítěte se vyvíjí do sedmi let věku, a to je doba, ve které nás dítě nejvíce potřebuje.

Nejdůležitější roli v rozvoji dítěte hraje výchova a odpovídající individuální péče. Rodiče se u nás mohou dozvědět, jak s dítětem pracovat a dále ho rozvíjet.

Formou kurzů se rodiče a děti učí dovednostem, které odpovídají věku dítěte(jemná a hrubá motorika, sebeobsluha, základy hygieny literární činnost, hudební činnost, rozvoj poznání, porozumění, základy matematických představ, pracovní a výtvarná činnost, pohybové dovednosti, řečové schopnosti). Veškeré nové dovednosti jsou získávány hrou a motivací.  DÍTĚ SE UČÍ MÍT VLASTNÍ NÁZOR.

Dochází k nám rodiče s dětmi ve věku přibližně od roku a půl do čtyř let. Kapacita kurzů je omezena počtem pěti dětí a jsou rozděleny do tří věkových kategorií. Vyhrazenou lekci máme i pro rodiče a děti se speciálně-vzdělávacími potřebami.

Rodičům poskytujeme dále poradenskou činnost (spolupráce s psychologem).

Tato činnost je otevřená i rodičům, jejichž děti naše kurzy nenavštěvují. 

Proč zrovna "Habibi"? I pro nemluvící dítě lehký výraz. Slovem Habibi se ve svahilštině oslovují všechny děti. Znamená to miláčci nebo zlatíčka.

"Výchova není složitá. Výchova je příklad a láska, nic víc. Pak budeme mít doma HABIBI."

l1ogo[1].jpg

Kontakty:

Jaromírova 158/54
128 00 Praha 2 - Nusle
tel.776 593 164
e-mail:habibi-deti@email.cz

Nakladatelství

www.krigl.cz

STRADEA - Strašnická dětská agentura

Pod strašnickou vinicí 15, Praha 10, 100 00